D:\ctyhaianh\hinh xe\Camry2013.jpg

Chi tiết album ảnh

Tên album: Xe mới
Mô tả:
Thời điểm mà chúng ta nên bắt đầu quan sát là 19 giờ 45 phút, mặt trăng sẽ bắt đầu vào vùng bóng tối của trái đất, bắt đầu giai đoạn nguyệt thực1 phần, màu sắc của vùng bóng trái đất in trên mặt trăng sẽ chuyển dần từ đen xám sang ửng đỏ khi vùng bóng này lớn dần.

Hình ảnh chi tiết Xe mới:

Xbox Live Gratuit